آخرین خبرها

آخرین مطالب

نمونه رای اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول) – ملک مصادره ای توسط بهترین وکیل اصفهان

خواسته: اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول) رای دادگاه در خصوص دادخواست آقایان ……….. شهرت همگی …………. فرزندان ………… . به طرفیت اداره آموزش و پرورش استان ……………….. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به هزار متر مربع واقع در خیابان …………… با …

ادامه مطلب »

وکیل جوادی نژاد در چه موضوعات کیفری فعالیت دارد

1 )وکیل برای دفاع در جرائم قانون مجازات اسلامی ۲) وکیل برای دفاع در جرائم قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۳) وکیل برای دفاع در جرائم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری …

ادامه مطلب »
09133039363