آخرین خبرها
صفحه اصلی » مطالب حقوقی » نمونه رای دادگاه با وکالت و دفاع وکیل جوادی نژاد از خوانده دعوا
فرزاد جوادی نژاد بهترین وکیل اصفهان

نمونه رای دادگاه با وکالت و دفاع وکیل جوادی نژاد از خوانده دعوا

خواسته ها:.۱مطالبه وجه
.۲مطالبه خسارت دادرسی
۳مطالبه خسارت تاخیر تادیه

 

رای دادگاه


درخصوص دادخواست آقای ……………. فرزند م.  به طرفیت آقای ………… فرزند ………با وکالت فرزاد جوادی نژاد  مبنی برمطالبه وجه مازاد دریافتی توسط خوانده به مبلغ ۶/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه
دادگاه با توجه به اینکه خواهان جهت خواسته خود را وجوه پرداختی به خوانده اعلام نموده است

و لکن اظهارات وی در
جلسه رسیدگی حاکی از آن میباشد وجوه در راستای مطالبه وجه چک به شخص ثالث پرداخت شده است و شخص ثالث
اقدام به طرح دعوی و مطالبه وجه چک نموده است و حسب اظهارات خواهان و شخص ثالث نماینده خوانده در دریافت
وجوه بوده است با توجه به اینکه خوانده دریافتکننده مستقیم وجه نبوده است و شخص ثالث نیز طرف دعوی قرار نگرفته
است با وصف مذکور دعوی به جهت مطروحه صحیح نمیباشد و به نحو صحیح مطرح نگردیده و قابلیت استماع ندارد.
بنابراین مستنداً به ماده ۲قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره
ظرف مدت ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد.
رئیس شعبه …………..دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

 

درباره‌ admin

وکیل پایه یک در اصفهان مشاوره و وکالت

این مطلب را نیز بخوانید

وکیل تمکین در اصفهان – و نمونه رای دادگاه

Rate this post نمکین چیست ؟ ر حقوق ایران به دو نوع تقسیم می شود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09133039363