آخرین خبرها
صفحه اصلی » جرائم اینترنتی و رایانه ای در اصفهان » آموزشی » نمونه رای در پرونده مطالبه اجاره که به خاطر اشتباه در دادخواست رد شده است

نمونه رای در پرونده مطالبه اجاره که به خاطر اشتباه در دادخواست رد شده است

.مطالبه اجور معوقه

۲ .مطالبه خسارت دادرسی

۳ .مطالبه خسارت تاخیر تادیه

گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کلاسه  فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید :

رای قاضی شورا

در خصوص دعوی خواهان آقای ……………….. به طرفیت آقای……………….

……………… به خواسته مطالبه اجور معوقه از ……………… به مبلغ ۰…..ریال  با توجه به جمیع اوراق ومحتویات پرونده و احراز رابطه استیجاری فی مابین طرفین به استناد قرارداد اجاره مورخه ……….و استماع اظهارات طرفین وفق صورت جلسه رسمی شورا به تاریخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ که طی آن…………….. خواهان اظهار نموده است که خوانده ۳ ماه اجاره بها راپرداخت ننموده و از اجاره بهای ماههای قبل نیز………………تومان را پرداخت ننموده است خوانده نیز اظهار نموده که در تاریخ /۹۹

۲۶………..مورد اجاره را تخلیه نموده است ولیکن کلید تحویل موجر نگردیده است و کسی کلید مورد اجاره را تحویل نگرفته است صرف نظراز اینکه خوانده از………….۹۹ اجاره بها پرداخت ننموده نظر به اینکه موعد اجاره وفق توافق طرفین در ظهر اجاره نامه موعداجاره در تاریخ ۲۵/۵/۹۹ منقضی گردیده است و اجاره نامه تمدید نگردیده است و باتوجه به اینکه دعوی خواهان به نحو صحیح مطرح نگردیده مستندًا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر واعالم می گردد ./گ

قاضی شعبه…… شورای حل اختلاف

 

 

درباره‌ admin

وکیل پایه یک در اصفهان مشاوره و وکالت

این مطلب را نیز بخوانید

وکیل تمکین در اصفهان – و نمونه رای دادگاه

Rate this post نمکین چیست ؟ ر حقوق ایران به دو نوع تقسیم می شود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09133039363