آخرین خبرها
صفحه اصلی » معرفی گروه وکلای جوادی نژاد و فعالیت ها در اصفهان

معرفی گروه وکلای جوادی نژاد و فعالیت ها در اصفهان

نمونه رای دادگاه خانواده

موضوع : تمکین چکیده: درصورتی‌که دعوای الزام به تمکین زوج به دلیل احراز خوف ضرر جانی برای زوجه محکوم به بطلان گردد، پذیرش دعوای جدید الزام به تمکین منوط به احراز رفع خوف ضرر جانی است 🔷تاریخ رای: ۱۳۹۲/۹/۲ 🔷شماره …

ادامه مطلب »

نمونه رای دادگاه کیفری در خصوص مشروبات الکلی

حکم برائت از اتهام حمل مشروبات الکلی به جهت عدم رعایت ضوابط و مقررات در تهیه گزارش ضابطان 🔹دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۲۱۴۵۰۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن در خصوص اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر …

ادامه مطلب »
09133039363