آخرین خبرها

آخرین مطالب

ادرس دادگستری برخوار

ادرس دادگستری برخوار – دادگستری دولت اباد  – دادگستری کمشچه نشانی: استان اصفهان – شهرستان برخوار- بلوار جانبازان – دادگستری شهرستان برخوار   دفتر وکالت و خدمات حقوقی جوادی نژاد در اصفهان تجدیدنظر و اعتراض به احکام دادگاههای اصفهان با …

ادامه مطلب »

نمونه رای با موضوع دیه

دریافت نوبت مشاوره  – کلیک کنید براساس کیفرخواست شماره۹۹-۲………….۸مورخ۱۵/……..۹۹صادره از سوی دادستان محترم شهرستان برخوارآقای……………فرزندسید.به عنوان مدیرعامل وقت شرکت ………… متهم است به تسبیب در ایراد صدمه ی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی در محیط کارموضوع آقای …

ادامه مطلب »
09133039363