آخرین خبرها

آخرین مطالب

وکیل کلاهبرداری در اصفهان -جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند و مجازات جرم کلاهبرداری را در پی دارند

از جمله جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند و مجازات جرم کلاهبرداری را در پی دارند؛ عبارتند از: تبانی اشخاص برای بردن مال غیر، تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال یا تضییع حق طرف مقابل یا ثالث. …

ادامه مطلب »

نمونه رای دادگاه با وکالت و دفاع وکیل جوادی نژاد از خوانده دعوا

فرزاد جوادی نژاد بهترین وکیل اصفهان

خواسته ها:.۱مطالبه وجه .۲مطالبه خسارت دادرسی ۳مطالبه خسارت تاخیر تادیه   رای دادگاه درخصوص دادخواست آقای ……………. فرزند م.  به طرفیت آقای ………… فرزند ………با وکالت فرزاد جوادی نژاد  مبنی برمطالبه وجه مازاد دریافتی توسط خوانده به مبلغ ۶/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به …

ادامه مطلب »
09133039363